Jaagmeent

Onze locatie aan de Jaagmeent 189 is gevestigd in het buurthuis Meenten&Grienden en bestaat uit 1 lokaal Buitenschoolse opvang. Voor contracten/planning kunt u in dit geval terecht bij het aanspreekpunt van de Klaverweide (Esmeralda) die 24/7 telefonisch bereikbaar is voor vragen over contracten/planning van de opvang voor uw kind (-eren).

Aanvraagformulier

Dit formulier vraagt u om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.