Kindercentrum Speelpleintje Leemwierde is gevestigd op de Siltwierde 2 in de wijk de Wierden in Almere. Deze locatie is gevestigd in een voormalige basisschool en bestaat uit:
1 KDV groep (leeftijd 0-2 jaar)
1 Peutergroep (leeftijd 1,5-4 jaar)
1 BSO groep (leeftijd 4-12 jaar)

Het aanspreekpunt van Kindercentrum Speelpleintje is Esmeralda die is bereikbaar is voor vragen over contracten en planning van de opvang voor uw kind (-eren).