Pedagogisch beleid

Doelstelling van ons kindercentrum

Missie
Onze missie is om jullie (kinderen) toekomst liefdevol, verantwoorde, prettige, normen, waarden, structuur en leerzame momenten dagelijks aan te bieden. 
Wij streven naar het bieden van een unieke, huiselijke omgeving. Het lijkt bij ons in veel opzichten op thuis en het kind zal zich snel op z’n gemak voelen binnen de groep. Wij geven de ouder(s)/verzorger(s) het vertrouwen om hun werk of studie te kunnen combineren terwijl hun kinderen op ontdekkingstocht zijn en zich spelenderwijs ontwikkelen in een excellente, huiselijke omgeving.

Wij dragen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Hier wordt gedurende de dag veel aandacht aan besteed, gericht op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Dit betekent bijvoorbeeld veel 1 op 1 interactie met de kinderen en uitdagende activiteiten voor verschillende leeftijden. Ook van vrij spel leren allen kinderen veel. Spelenderwijs ontwikkelen draagt bij aan de groei van elk kind.

 

Visie
De visie van Kindercentrum Speepleintje is ‘spelen is leren’.
Een kind leert door vallen en opstaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om  het eerst zelf te doen. Risico´s nemen hoort hierbij en daar leert een kind doorlopend van. De kinderen leren hierbij hun eigen grenzen kennen en worden uitgedaagd om soms grenzen te verleggen.

Kernwaarde
De volgende kernwaarden spelen binnen Kindercentrum Speelpleintje een belangrijke rol:

Kindgericht.
Ieder kind is voor ons belangrijk en uniek. Wij handelen vanuit de vraag van het individuele kind, binnen de kaders van het pedagogisch beleid.

Klantgericht.
Wij zorgen dat we weten wat de klant van ons wil. We nemen de wensen van kind, ouder en medewerker serieus en geven ook grenzen aan.

Ondernemend.
Onze organisatie is volop in beweging! We zijn creatief, vindingrijk, en resultaatgericht. Maar realistisch: we nemen verantwoorde risico’s.

Kwaliteitsbewust.
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie. Dit betekent dat we voortdurend werken aan verbetering van alle aspecten binnen onze organisatie. We maken daarin bewuste keuzes.

Betrokken en respectvol.
Wij zijn een professionele organisatie, waarin iedereen persoonlijk benaderd wordt. We communiceren open richting ouders, kind en medewerker.

Omgevingsbewust.
We richten onze blik naar buiten, als organisatie en met de kinderen. We weten wat er speelt in de omgeving en de samenleving. Daar waar we mogelijkheden zien spelen we in op activiteiten en ontwikkelingen.
Enthousiast.

We zijn trots op onze organisatie en op ons vak. We hebben plezier in ons werk en stralen dit uit.

 

Het uitgebreide pedagogisch beleidsplan is bij Kindercentrum Speelpleintje opvraagbaar door onderstaande gegevens in te vullen.